Termini

 

Raspored hala     Raspored mini pičRaspored termina u hali za tekuću nedelju


Ponedeljak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "GMCZ"   Zauzeto
  09:00 h - 15:15 h     Slobodno
  15:15 h - 16:30 h   KK "Ikar" - deca sa posebnim potrebama   Zauzeto
  16:30 h - 17:30 h   KK "Ikar"   Zauzeto
  17:30 h - 19:00 h   ŽRK "Metalac AD"   Zauzeto
  19:00 h - 20:30 h   RK "Omladinac"   Zauzeto
  20:30 h - 22:00 h   OK "Takovo Zvezda Helios"   Zauzeto
  22:00 h - 23:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h   KK "GM 032"   Zauzeto
GALERIJA
  08:00 h - 19:00 h     Slobodno
  19:00 h - 20:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  20:00 h - 21:00 h   DTV "Partizan"   Zauzeto
  21:00 h - 24:00 h     Slobodno


 

Utorak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 16:00 h     Slobodno
  16:00 h - 17:00 h   FK "GMCZ"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  20:00 h - 21:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  21:00 h - 22:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  22:00 h - 23:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
GALERIJA
  08:00 h - 18:00 h    Slobodno
  18:00 h - 19:00 h   "Poletarac"  Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   "Sportić"  Zauzeto
  20:00 h - 24:00 h    Slobodno


 

Sreda

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "GMCZ"   Zauzeto
  09:00 h - 14:30 h     Slobodno
  14:30 h - 16:00 h   ŽFK "Šampion"   Zauzeto
  16:00 h - 16:30 h     Slobodno
  16:30 h - 17:30 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  17:30 h - 18:30 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  18:30 h - 20:00 h   RK "Omladinac"   Zauzeto
  20:00 h - 21:30 h   ŽRK "Metalac AD"   Zauzeto
  21:30 h - 23:00 h   OK "Takovo Zvezda Helios"   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
GALERIJA
  08:00 h - 20:00 h    Slobodno
  20:00 h - 21:00 h   DTV "Partizan"   Zauzeto
  21:00 h - 24:00 h    Slobodno


 

Četvrtak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 17:00 h     Slobodno
  17:00 h - 18:30 h   ŽRK "Metalac AD"   Zauzeto
  18:30 h - 20:00 h   KMF "Metalac Kolorado"  Zauzeto
  20:00 h - 21:30 h   OK "Takovo Zvezda Helios   Zauzeto
  21:30 h - 23:00 h   OK "Takovo Zvazda Helios"   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
GALERIJA
  08:00 h - 18:00 h     Slobodno
  18:00 h - 19:00 h   "Poletarac"  Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  20:00 h - 24:00 h     Slobodno


 

Petak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 14:30 h     Slobodno
  14:30 h - 16:00 h   ŽFK "Šampion"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "GMCZ"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   ŽRK "Metalac AD"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   RK "Omladinac"   Zauzeto
  19:00 h - 21:00 h   KMF "Metalac Kolorado"   Zauzeto
  21:00 h - 22:15 h   OK "Takovo Zvezda Helios"   Zauzeto
  22:15 h - 23:30 h   OK "Metalac Takovo"   Zauzeto
GALERIJA
  08:00 h - 18:00 h    Slobodno
  18:00 h - 19:00 h   "Sportić"  Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h    Slobodno
  20:00 h - 21:00 h   DTV "Partizan"  Zauzeto
  21:00 h - 24:00 h    SlobodnoSubota i nedelja su rezervisani za odigravanje utakmica. Moguća je rezervacija termina i vikendom. Nazovite telefonom 032 / 712 436 radi dogovora.
Raspored termina "mini - pič" terena


Ponedeljak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  09:00 h - 10:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 15:00 h     SLOBODNO
  15:00 h - 16:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 21:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  21:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


 

Utorak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  09:00 h - 10:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 15:00 h     SLOBODNO
  15:00 h - 16:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 22:00 h     SLOBODNO
  22:00 h - 23:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


 

Sreda

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  09:00 h - 10:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 15:00 h     SLOBODNO
  15:00 h - 16:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


 

Četvrtak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  09:00 h - 10:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 14:00 h     SLOBODNO
  14:00 h - 15:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  15:00 h - 16:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 21:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  21:00 h - 22:00 h     SLOBODNO
  22:00 h - 23:00 h   Privatna rekreacija   Zauzeto
  23:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


 

Petak

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  09:00 h - 10:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 15:00 h     SLOBODNO
  15:00 h - 16:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


Subota

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h     SLOBODNO
  09:00 h - 10:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 12:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  12:00 h - 13:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  13:00 h - 14:00 h   FK "Junior"   Zauzeto
  14:00 h - 15:00 h   FK "Junior"   Zauzeto
  15:00 h - 16:00 h     SLOBODNO
  16:00 h - 17:00 h   FK "Takovo"   Zauzeto
  17:00 h - 18:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  18:00 h - 19:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  19:00 h - 20:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  20:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


Nedelja

Vreme Naziv Status
  08:00 h - 09:00 h     SLOBODNO
  09:00 h - 10:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  10:00 h - 11:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  11:00 h - 12:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  12:00 h - 13:00 h   FK "Metalac"   Zauzeto
  13:00 h - 14:00 h   FK "Junior"   Zauzeto
  14:00 h - 15:00 h   FK "Junior"   Zauzeto
  15:00 h - 16:00 h   FK "Junior"   Zauzeto
  16:00 h - 17:00 h   FK "CZGM"   Zauzeto
  17:00 h - 24:00 h     SLOBODNO


Subota i nedelja su rezervisani za odigravanje utakmica. Moguća je rezervacija termina i vikendom. Nazovite telefonom 032 / 712 436 radi dogovora.
Raspored hala     Raspored mini pičЋир    Lat
Pratite nas
     Panorama Srbije

 
brezaKontakt

Pišite nam


Adresa

Korčaginova bb
32300 Gor. Milanovac, Srbija
 
+381 (0) 60 077 44 21
+381 (0) 32 712 436
 
srcgm@mts.rs
info@sportskahalabreza.com
www.sportskahalabreza.com

Pratite nas